Geld

Wanneer is een aandeel echt ondergewaardeerd?

Op het ogenblik dat je wenst te investeren in een bepaald aandeel is het altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de actuele waardering waar het aandeel in kwestie over beschikt. In het meest optimale geval zal je dan ook als belegger graag willen investeren in een aandeel waarvoor een zo groot mogelijk groeipotentieel geldt. Dit betekent concreet dat je op zoek moet gaan naar ondergewaardeerde exemplaren.

De vraag die veel beleggers zich dan echter stellen heeft betrekking tot hoe ze deze waardering nu precies kunnen achterhalen. Dat kan eigenlijk vrij eenvoudig. Hiervoor kan er namelijk gebruik worden gemaakt van verschillende indicatoren. Ben jij ook benieuwd naar wat deze indicatoren nu precies zijn? Je komt er alles over te weten door middel van de informatie die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

aandeel ondergewaardeerd

De koers-winstverhouding

De eerste indicatie waar rekening mee moet worden gehouden om te kunnen bepalen of een aandeel ondergewaardeerd is of niet is de zogenaamde koers-winstverhouding. In het Engels wordt daar vaak naar verwezen als zijn de Price/Earnings ratio. Deze verhouding zet eigenlijk de prijs van het aandeel af tegenover de hoeveelheid aan winst die het bedrijf heeft weten te realiseren. Deze verhouding berekenen is vrij eenvoudig. Het enige wat je daarvoor moet doen is dan ook de actuele prijs van het aandeel nemen en delen door de winst per aandeel van het bedrijf in kwestie. Des te lager de K/W verhouding is gelegen, des te beter. Op die manier betaal je namelijk minder ten opzichte van de winst die het bedrijf heeft gemaakt. Voor het vergelijken van de K/W van een bedrijf dien je de gemiddelde waarde van de sector in kwestie aan te houden.

Let op! Ben je van plan om te investeren in een start-up? Dan moet je er rekening mee houden dat de koers-winstverhouding niet echt een betrouwbare verhouding is met betrekking tot het signaleren van ondergewaardeerde aandelen. Voor startups geldt namelijk dat ze over het algemeen beschikken over een erg hoge verwachte groei. Daar staat echter tegenover dat ze nog geen winst maken. De ratio zal omwille van deze reden in dat geval altijd negatief uitkomen. Bij sommige goede brokers zoals Mexem, bijvoorbeeld – kan je de PE ratio van aandelen makkelijk terugvinden op de pagina van elk aandeel.

De koers-boekwaarde

ondergewaardeerde aandelenDe koers-boekwaarde wordt in het Engels de zogenaamde Price-to-Book ratio genoemd. Deze verhouding vergelijkt de aandelenkoers met de totale waarde van de activa van een bedrijf, ook wel de zogenaamde ‘boekwaarde’ genaamd. Om tot deze verhouding te kunnen komen nemen we de aandelenkoers welke we vervolgens gaan delen door de netto activa per aandeel. Deze indicator maakt duidelijk hoeveel er moet worden betaald voor een deel van de tastbare eigendommen waar een bedrijf over beschikt. Met andere woorden, de koers-boekwaarde maakt duidelijk hoeveel geld je terug zou krijgen wanneer de onderneming in kwestie morgen failliet zou gaan. Globaal gezien geldt dat, wanneer de waarde zich tussen de 0 en 1 bevindt, het bedrijf in kwestie wellicht ondergewaardeerd is. Let op, ook hiervoor gelden uitzonderingen.

In het bijzonder voor bedrijven die beschikken over een hoge immateriële activa zoals met name patenten geldt dat de koers-boekwaarde vaak niet correct wordt weergegeven. Dit omwille van het feit dat er geen aandacht wordt besteed aan de waarde van de immateriële activa. Het spreekt immers voor zich dat deze een stuk lastiger te bepalen is dan de waarde waar de materiële activa over beschikt. Hier moet je dus zeker wel bij stil blijven staan.

De Price/Earnings-to-growth verhouding

Last but not least is er nog de PEG-verhouding. Voor de hierboven reeds aangegeven verhoudingen geldt dat ze een goed beeld proberen te creëren van de actuele waardering waar een aandeel over beschikt. Voor deze laatste geldt dat er voornamelijk wordt gekeken naar de toekomstige waarde. Dit is zeer belangrijk en interessant. Voor het merendeel van de beleggers geldt namelijk dat ze specifiek op zoek zijn naar ondergewaardeerde aandelen die een degelijk toekomstig winstpotentieel bevatten. Op dit vlak komt de PEG uiteraard prima van pas. Om deze verhouding te berekenen gaan we uit van de K/W en delen deze vervolgens door de verwachte winstgroei.

Omwille van het feit dat er gebruik wordt gemaakt van de verwachte winstgroei in plaats van de actuele winstgroei is het een meer complete indicator dan louter en allen de K/W. Globaal gezien is het zelfs zo dat onder experten de PEG-ratio wordt beschouwd als de meest betrouwbare ratio die er bestaat. Dit in het bijzonder om te kunnen achterhalen of een onderneming al dan niet ondergewaardeerd is. Voor een bedrijf dat over een correcte waardering beschikt geldt dat ze in theorie een PEG-ratio dient te hebben van 1. Valt de PEG lager uit dan 1? Dan is het aandeel ondergewaardeerd. Is de uitkomst hoger dan 1? Dan is er sprake van een overwaardering. Is de ratio negatief? Dan is er sprake van een bepaald verlies of wordt er verwacht dat de winst een dalende trend zal vertonen. Het spreekt voor zich dat dergelijke aandelen op dat ogenblik niet zo interessant zijn om in te investeren. Hou je rekening met de aangehaalde indicatoren op deze pagina? Dan is het in ieder geval perfect mogelijk om uit te maken of een aandeel ondergewaardeerd is of niet.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *